De randrusianske flyttebiler får travlt i september 2021. To projekter med nye almene boliger i Randers står til den tid klar til indflytning. De i alt 79 nyopførte rækkehuse bliver udlejet af RandersBolig, der administrerer boliger for syv boligorganisationer i og omkring Randers.

Med mere end 9000 lejemål er RandersBolig langt den største aktør på almene boliger i byen med regnskoven og fjorden. Det forpligter, fortæller bestyrelsesformand for RandersBolig, Jan Guldmann.

– Vi har en klar målsætning om, at vi skal være den naturlige samarbejdspartner hver gang, der gennemføres projekter med almene boliger i Randers. En femtedel af kommunens borgere bor i vores lejemål, så derfor skal vi være en aktiv medspiller og dygtig samarbejdspartner for kommunen eller entreprenører, når det drejer som om projekter med almene boliger, siger Jan Guldmann.

Kommunal støtte afgørende

Det er Randers Boligforening af 1940, der er én af de syv boligorganisationer under paraplyen RandersBolig, som står for at opføre boligerne. De bygges på grunden med det nedlagte friluftsbad Kærsmindebadet og på Vidarsvej, hvor foreningen ejede en nedlagt daginstitution.

– Det er en forudsætning, at Randers Kommune støtter projekterne for, at de kan realiseres. De har valgt at støtte i alt tre byggerier ud af omkring tyve projektforslag. Der var også flere gode forslag fra andre boligorganisationer i RandersBolig-samarbejdet, og selvom de ikke fik støtte i denne omgang, så glæder vi os over, at RandersBolig er med i to ud af tre projekter, som kommunen valgte, siger Jan Guldmann, der også er formand for Randers Boligforening af 1940.

Boliger i attraktive områder

Kærsminde-byggeriet består af 55 rækkehuse i et efterspurgt parcelhuskvarter, og det kan mærkes på interessen for projektet, der består af 48 boliger i størrelsen 105-113 kvadratmeter og syv boliger på godt 40 kvadratmeter.

– Vi er glade for at kunne bidrage til, at der er en god blanding af boligformer med for eksempel ejer- og almene boliger. Det er det, politikerne efterspørger, og vi skaber et godt miks af boliger i denne del af Randers med nye almene boliger. Vi oplever stor interesse for rækkehusene både fra nuværende lejere i RandersBolig og fra familier, der vil sælge deres villa eller parcelhus og flytte ind i de nye rækkehuse, fortæller Jan Guldmann.

På Vidarsvej tæt på bykernen opføres 24 moderne boliger i tre længer. Byggeriet er i to plan med boliger i stueplan og på første sal. Boligerne er i størrelsen fra cirka 40 kvadratmeter til 104 kvadratmeter.

– Igen er der tale om et byggeri i et attraktivt område og med en husleje, der gør, at boligerne henvender sig bredt, siger Jan Guldmann.

Kærsmindebadet

Om RandersBolig

RandersBolig administrerer og udlejer almene boliger for syv boligorganisationer, der tilsammen råder over mere end 9.000 boliger i Randers og omegnskommunerne Mariagerfjord, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs.

RandersBoligLogoCMYK 2 bl

Advertorial skrevet af Speakloud for Jysk Fynske Medier.