Større landbrug og flere regler har sat fart i udviklingen hos branchens leverandører. Fokus og viden har bragt KJ Klimateknik i førertrøjen, når det handler om klimaløsninger til landets stalde.

– Vi har udviklet os på linje med vores kunder. De vil have mere integrerede løsninger, hvor de har ét styresystem, som regulerer og overvåger de forskellige klimaløsninger i stalden. Det leverer vi på, lyder det fra Allan Pedersen, direktør i KJ Klimateknik.

Virksomheden har specialiseret sig i klimaløsninger til landbrug med fjerkræ og grise og arbejder ikke længere bare med ventilation, som Allan Pedersen udtrykker det. 

– Ventilation er blevet et lidt udvandet begreb i dag. I det daglige taler vi stadig om “ventilation til stalden”, men det er så meget mere i dag. Det er en samlet løsning til stalden, og det er det, landmændene efterspørger, siger han.

Specialiseringen i landbruget har gjort KJ Klimateknik til specialister inden for både ventilation, køling, varme, luftrensning og varmevekslere, og det har ført en stor viden med sig om kundernes produktion, som virksomheden kan bruge, når de skal rådgive om den helt rigtige løsning. 

– Det kræver en specifik viden om selve produktionen ude hos kunderne, for at vi kan give dem den rigtige rådgivning på at integrere ventilation og klimanlæg som en samlet del af deres produktion. Den viden har vi. Vi er tæt på kunderne, hurtige til at reagere og ikke mindst fleksible i at lave løsninger, siger Allan Pedersen.

KJ Klimateknik lufter ud i stalden 1

På forkant med udviklingen

Kenskab til branchen er også central, fordi hele området har udviklet sig rigtig meget over de senere år. Både strukturen i landbrugene og øget fokus på klima og miljø har ændret måden, KJ Klimateknik tænker deres løsninger på.

Landbrugene har konsolideret sig, er blevet større og mere professionelle. De producerer på flere adresser, og det bliver svært for driftslederen at overskue systemerne fra ét sted. Så der er brug for mere integrerede systemer og bedre overvågning. Samtidig bliver der stillet flere og strengere krav til landmændene inden for miljølovgivningen, og det skaber økonomiske udfordringer.

– Både strukturudviklingen i landbruget og lovgivningen på området er noget af det, der gør, at efterspørgslen på de integrerede klimaløsninger er steget. Det er vores specialeområde, så derfor er det vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen. Og det er vi lykkedes med, siger direktøren.

– Selvom vi er en mindre virksomhed, har vi haft stort fokus på, at vi ikke bare skal levere ventilation, som i bund og grund er luft ind og ud af stalden. Vi skal levere den komplette klimaløsning, og det er vi i dag gearet til, understreger Allan Pedersen, direktør for KJ Klimateknik.

Skrevet af speakloud for Jysk Fynske Medier.