Hos multiforsyningsselskabet DIN Forsyning i Esbjerg og Varde er der fuld fart på den grønne omstilling med ny fjernvarmeproduktion, en ambitiøs strategi og et samarbejde med blandt andre power-to-x-virksomheder, der kan blive epokegørende.

Hos DIN Forsyning er man ikke bange for at gå foran og tænke alternativt, når det gælder forbrugernes interesser, erhvervsudvikling og en bæredygtig dagsorden.

– Vores ambition er at gå fra at være dygtige til også at være bæredygtige i 2030. Kort sagt vil vi undgå spild, lave en fleksibel forretning og blive så fossilfri som muligt. Vi er et multiforsyningsselskab, der håndterer spildevand, affald, leverer drikkevand og varme, så der er noget, vi kan gøre, siger Henrik Harborg Blicher, der er projektchef og konstitueret direktør i DIN Forsyning.

Fremtidens grønne energi

På havnen Esbjerg er projekt Fremtidens Fjernvarme ved at tage form. Det er DIN Forsynings helt nye fjernvarmeværk, der består af havvandsvarmepumpe, elkedel og flisværk. Det skal stå færdigt i år.

– Vi har indtil nu modtaget overskudsvarme fra Esbjergværket, men da det lukker, skal vi gå fra at være distributør af varme til at være varmeproducerende. Fremtidens Fjernvarme bliver en grøn og fleksibel løsning, hvor vi blandt andet er stolte af at kunne præsentere verdens største havvandspumpe på CO2, fortæller Henrik Harborg Blicher.

To store power-to-x-anlæg er på vej til at etablere sig i Esbjerg-området, og det giver DIN Forsyning nogle helt nye muligheder.

– Der er store perspektiver for os i et samarbejde med de to power-to-x-virksomheder Høst PtX og H2 Energy, der med deres produktion af fossilfri produkter skaber meget overskudsvarme. Vores ambition er at udnytte overskudsvarmen i vores eksisterende fjernvarmenet til glæde for miljøet og vores kunder og bortkøle resterende uudnyttet overskudsvarme væk for virksomhederne i fjernvarmenettet, til fremtidig brug for området. Endelig skal de bruge 5 mio. kubikmeter vand, som vi arbejder på at kunne levere gennem renset spildevand, da det ikke er bæredygtigt at bruge vores fælles drikkevand, fortæller Henrik Harborg Blicher.

Med helt fremme

Projektet med at rense spildevand til power-to-x-produktion er ambitiøst og gør DIN Forsyning til en af frontløberne på området.

– Vi udfordrer rammerne for, hvad man kan, og presser på hos lovgivere og andre for at få lov til at rense spildevandet, da det passer med vores bæredygtige strategi om at mindske spild og sikre forsyningen for alle vores kunder, siger projektchefen.

Hos DIN Forsyning er ambitionerne høje, men de eksisterende kunder skal ikke løbe nogen risiko. Derfor er der blevet etableret tre nye, selvstændige selskaber. Et af dem er Lokalvarme A/S, som er nytænkning inden for fjernvarmebranchen.

– Med Lokalvarme hjælper vi mindre bysamfund med at etablere mere grøn energi i form af fjernvarme, og i øjeblikket er vi i gang i fire byområder. Områderne ligger for langt fra vores nuværende fjernvarmenet, men vi kan hjælpe byerne med vores ekspertise og erfaring, og det er virkelig noget, de tager godt imod, siger en glad Henrik Harborg Blicher.

Skrevet af Speakloud for Jysk Fynske Medier