Grøn energi trækker store overskrifter over hele verden, men i Ribe har de allerede produceret biogas i over 30 år. Hvad der i 80’erne var en række landmænd, som tog en chance, er i dag en fremsynet energiform.

– Det er simpelthen et helt andet game at være biogasproducent i dag. Alt er blevet meget større lige fra produktionsapparatet, krav til kompetenceniveau, antallet af ansatte og størrelsen af lastbiler. Kompleksiteten er vokset betydeligt. Men hele grundlaget for, at vi er her nu, blev skabt af fremsynede landmænd i 1980erne, fortæller Aage Lauritzen, bestyrelsesformand i Ribe Biogas A/S.

Fremsynede landmænd

I de spæde år handlede det mest om gødning. Slagterierne skulle af med affald, som kunne tilføre næring til den gylle, som landmændene sprøjtede på markerne. Det skulle dog igennem et biogasanlæg først, og det blev starten på Ribe Biogas A/S. 

Nogle kunne bruge gyllen i stedet for kunstgødning, og flere kunne tjene på den grønne gas, der kom ud af anlægget.

Da produktionen startede i 1990, var det derfor med en bred ejerkreds af blandt andre Vestjyske Slagterier, Sønderjyllands Højspændingsværk og leverandørforeningen RBMF stiftet af sydjyske landmænd.

I dag har Ribe Biogas produceret grøn energi i 32 år, og efter 26 år i samarbejde med Ribe Fjernvarme, leverer anlægget i dag gas til det store gasnet i hele Europa. 

– At komme på naturgasnettet krævede en stor udbygning af anlægget for 80 millioner kroner, og det var en pæn mundfuld, både finansieringsmæssigt og teknisk. Vi tog chancen, og nu har vi et af de bedst drevne biogasanlæg i Danmark, forklarer Erik Husted, der er formand for bestyrelsen i Ribe Biogas, men har været en del af virksomheden i mange år.

Biogas spiller en stor rolle i fremtiden

Hos Ribe Biogas følger man derfor i dag nøje med i udviklingen på det europæiske gasmarked. Priserne svinger i øjeblikket med 30 procent over få dage, og omkostningerne er steget.

Men netop derfor er det også vigtigt at sætte turbo på den grønne omstilling, som biogasproducenten i Ribe er en del af.

Med tabet af russisk gas skal omstillingen accelereres. Politisk har vi en af de største udfordringer i nyere tid – energien skal være til rådighed, og den skal være til at betale. Her kan biogassen spille en stor rolle, siger Klaus Ravn, der er næstformand i Ribe Biogas A/S.

Derfor er det også planen, at bestyrelsen i virksomheden i starten af 2023 ved et strategiseminar skal formulere fremtiden for Ribe Biogas. For der er nok at se til.

– Vi skal se på forskellige muligheder, blandt andet at producere strøm på gassen, når det ikke blæser, og vi skal se, om vi med fordel kan levere gas til transportsektoren. Desuden er Power-to-X oplagt, da teknologien spiller godt sammen med CO2 fra biogasproduktionen, understreger adm. direktør Claus L. Mikkelsen.

Skrevet af Speakloud for Ribe Biogas.