Fjernvarme Horsens vil styrke sin grønne profil og blive bedre til at udnytte de fælles ressourcer, så spild og klimabelastning bliver mindre. Det skal først og fremmest ske gennem dialog med kunderne.

Den store udvidelse af fjernvarmen er ikke gået ubemærket hen i Horsens og omegn, hvor arbejdet med etablering af nye rørledninger har været en fast del af bybilledet, siden politikerne i 2015 besluttede at Horsens-området skulle konvertere fra naturgas til fjernvarme.

– Fjernvarmen er blevet godt modtaget og tilslutningsprocenterne har været over det forventede. Vi er gået fra 8.000 til 20.000 kunder, hvilket gør konverteringsprojektet til danmarkshistoriens største. Dermed er Fjernvarme Horsens nu Danmarks største forbrugerejede fjernvarmeselskab. Vi når i mål med projektet i 2025, men udviklingen stopper ikke der, siger formand for Fjernvarme Horsens A.m.b.a., Jens Glavind. – I en tid, hvor fjernvarme er en efterspurgt ressource, har vi og vores andelshavere en fælles forpligtigelse til at være bevidste og ansvarlige omkring produktion og forbrug af fjernvarmen.

Effektiv fjernvarmeproduktion

– Det øger forsyningssikkerheden og er med til at sikre den billigste og mest effektive varmeproduktion, siger kunde- og HR-chef i Fjernvarme Horsens, Susanne G. Christensen, og forklarer, at Fjernvarme Horsens er godt i gang med en proces, hvor produktionen planlægges mere fleksibelt og udnyttelsen af de eksisterende produktionsanlæg optimeres. Dertil kommer nye anlæg i takt med at antallet af forbrugere vokser.

Hvert år må Fjernvarme Horsens’ andelshavere se adskillige millioner kroner forsvinde ud i den blå luft, fordi mange af de forsynede ejendomme udnytter fjernvarmen for dårligt. Det skyldes oftest dårligt indregulerede anlæg eller uhensigtsmæssige forbrugsmønstre.

Det betyder, at der skal produceres mere varme end nødvendigt, og det medfører øgede udgifter, som rammer hele andelsfælleskabet. Helt konkret kan problemer ses, hvis den såkaldte returtemperatur, som er den temperatur, fjernvarmevandet har, når det har været ude hos forbrugeren og bliver sendt tilbage til fjernvarmeværket, er for høj.

– Så er energien ikke blevet udnyttet godt nok hos forbrugeren, og det er spild af ressourcer. Derfor skal vi have returtemperaturen sænket, forklarer Susanne G. Christensen.

Samarbejde om at undgå spild

Fjernvarme Horsens er begyndt at kontakte forbrugere, som sender for varmt vand tilbage til fjernvarmeværket. Og det har givet pote.

– 1.800 kunder har efter vores henvendelse fået returtemperaturen ned ved at justere deres installationer, enten selv eller sammen med deres VVS-installatør, og det batter noget i det store billede. Vi opfordrer også vores forbrugere til at benytte app’en E-forsyning, hvor de selv kan overvåge temperaturer og forbrug og dermed blive mere bevidste om fjernvarmen, siger Susanne G. Christensen.

Kundechefen kan dog også se at mange, særligt ældre og større ejendomme, halter bagud i forhold til investeringer i tidssvarende og miljørigtige installationer.

– Det bør der laves om på, siger kundechefen og suppleres af formand Jens Glavind:

– Som fjernvarmekunde gør man allerede den grønne omstilling en stor tjeneste uden den helt store indsats, påpeger han.– Fjernvarme er nem varme.
En optimering af den enkelte ejendoms fjernvarmeinstallation er en relativ nem og billig måde for fjernvarmekunderne at løfte deres del af ansvaret for en effektiv udnyttelse af energiressourcerne – og få mulighed for en lavere varmeregning, lyder det fra formanden.

Stabil, grøn og prisrobust varme

De mange tiltag er vigtige skridt på vejen mod grønnere fjernvarme og et mere bæredygtigt energiforbrug. De bidrager også til, at Horsens samlet set bliver mindre afhængig af naturgas. Samtidig bedres produktionsøkonomien og de enkelte forbrugeres varmeregnskab, til gavn for både Fjernvarme Horsens og dets andelshaverne.

– Som forbrugerejet andelsselskab skal Fjernvarme Horsens ikke tjene penge på fjernvarmen. I stedet kan vi have fuldt fokus på vores samfundsmæssigt vigtige opgave: at sikre andelshaverne forsyning af stabil og prisrobust fjernvarme med den mindst mulige belastning af miljø, ressourcer og klima. Den grønneste – og billigste – energi er den, som ikke bruges, slutter formand Jens Glavind. 

Skrevet af Speakloud for Jysk Fynske medier