Årtiers største skolebyggeri i Viborg får skole og by til at smelte sammen i det nye byområde Viborg Baneby. Sammen med en kombineret cykel- og gangbro sætter Midtbyens Gymnasium med sin smukke arkitektur og en facade beklædt med C2Elements teglbaguettes det største aftryk i den nye bydel midt i Viborg.

Det er gået godt 40 år siden, at Viborg Kommune sidst byggede et gymnasium helt fra bunden. Nybyggeriet har givet mulighed for at tænke visionært både med hensyn til en spændende arkitektur og fremadsynede studiemiljøer. Det forklarer arkitekt Sune Kornbeck Nielsen fra Cubo Arkitekter.

”Sammen med Viborg Kommune, uddannelsesinstitutionen Mercantec og Realdania har vi skabt et projekt, der æstetisk og funktionelt binder byen sammen. Midtbyens Gymnasium og cykel- og gangbroen er ikke blot fysiske koblingsled. Det er et spændende byrum, der forstærker oplevelsen af en sammenhængende by. Projektet er et rigtigt godt afsæt for hele den udvikling, der er i gang i den nye bydel Viborg Baneby”, forklarer Sune Kornbeck Nielsen.

Derfor faldt valget på konceptet BaguetsCladding

Midtbyens Gymnasium får et areal på 13.000 kvadratmeter og både de 1.200 studerende, 130 medarbejdere og byens borgere får et smukt, arkitektonisk gymnasium at kigge på, forsikrer arkitekten.

”Byen omkring fremstår i rødlig tegl på både facader og tage. Det har været vigtigt, at det nye gymnasium indpasser sig i denne kontekst. C2Elements teglbaguettes skaber på samme tid både dybde og lethed i facadens visuelle udtryk. Vi har valgt fire farvenuancer, der giver et smukt og varieret spil. Bygningens udtryk ændrer sig, når man bevæger sig forbi og alt efter lyset og skyggevirkninger i løbet af dagen”, forklarer Sune Kornbeck Nielsen og understreger, at løsningen ikke kun er valgt på grund af det flotte og enkle udtryk, men ligeså meget på grund af fleksibiliteten og holdbarheden.

”32.000 baguettes i forskellige størrelser indrammer facaden på Midtbyens Gymnasium. Løsningen er solid og C2Elements baguettes har en lang levetid, uden at de kræver vedligeholdelse. Det er en bæredygtig og holdbar løsning set med økonomiske briller”, forklarer arkitekten.

Unikt sikkerhedssystem

C2Elements konceptet BaguetsCladding er en fleksibel løsning med et unikt sikkerhedssystem, der både er let at integrere i nybyggeri og i renoveringsprojekter. Det fortæller direktør i C2Elements Henning Thomsen.

”BaguetsCladding er et skræddersyet koncept, der er let at arbejde med for arkitekterne. Løsingen med baguettes giver facaden dybde og giver en lang række muligheder i farver og udtryk. De aflange baguettes er sat op i et skinnesystem og med et helt unik låsesystem, forklarer Henning Thomsen.

Se det unikke låsesystem præsenteret i video

 

Fakta Midtbyens Gymnasium

Det nye gymnasium får et areal på 13.000 kvadratmeter og skaber plads til 1.200 studerende og 130 medarbejdere. Den kombinerede cykel- og gangbro – Banebroen – er en stiforbindelse på cirka 270 meter, der består af to broer på henholdsvis 50 og 70 meter samt offentlige arealer.

Banebroen skærer sig gennem gymnasiet og forbinder Viborg Baneby med centrum af Viborg. Den samlede byggesum løber op i omkring 250 millioner kroner. 

År:

2019 – Under opførelse 

By:

Viborg

Land:

Danmark

Type:

Campus

Arkitekt:

Cubo Arkitekter

Koncept:

BaguetsCladding

Leverandør:

TEMPIO

Farver:

R25-18 / R25-25 / R25-10 / BR2-08

 

Kundecase skrevet af Spekloud for C2Elements.