Murer- & Ingeniørfirmaet Bjarne Larsen ApS i Egtved overtager bore- og skæreafdeling fra K & T Entreprise A/S (tidligere Kjæhr & Trillingsgaard) i Kolding. 

Med købet af K & T’s afdeling for boring og skæring i beton tager Murer- & Ingeniørfirmaet Bjarne Larsen et nyt og stort skridt frem mod at virkeliggøre målet om at blive et allround byggefirma. 

Overdragelsen af bore- og skæreafdelingen sker ved årsskiftet og passer godt ind i begge virksomheders strategier.

”Med erhvervelse af bore-skære ekspertise dækker vi endnu en flanke af. Vi får yderligere en kompetence inhouse, som hjælper os frem mod målet om at blive en komplet byggevirksomhed,” siger partner og bygningsingeniør Simon Hulsrøj Larsen, Murer- & Ingeniørfirmaet Bjarne Larsen.

Frasalg et led i strategisk fokusering

K & T Entreprise, der frasælger afdelingen, har i de senere år fokuseret virksomhedens aktiviteter på totalentrepriser inden for erhvervsbyggeri og er i den forbindelse stoppet med egenproduktion inden for beton og nu også bore-skære aktiviteterne.

”Vi har været glad for vores bore- og skæreafdeling. Men i vores nye setup ligger den for langt fra vores kerneområde. Frasalget er på den måde en del af en strategisk fokusering, og vi er fuldt ud trygge ved, at vores bore-skære forretning føres videre af Bjarne Larsen-folkene. Vi har kendt hinanden og samarbejdet i mange år. Handlen er et godt match for begge parter,” siger administrerende direktør i Kjæhr & Trillingsgaard Christian Trillingsgaard.

Boring og skæring – en voksende niche

Boring og skæring i beton er en voksende niche i byggebranchen, som oplever en eksplosiv stigning i behovet for borehuller og udskæring til ventilation, rørføringer, tekniske installationer og hele døre- og vinduesåbninger i både nybyggeri og i renoveringer.

”Beton er et vanskeligt materiale at bore og skære i. Arbejdet kræver høj faglighed, bekosteligt grej og skal udføres af specialister”, forklarer Simon Hulsrøj Larsen, der samtidig med overtagelsen åbner ny afdeling i Kolding.

”Med vores nye afdeling i Kolding reducerer vi transporttiden og kommer tættere på kunderne i Kolding, heriblandt Kolding Sygehus, hvor vi gennem årene har løst mange opgaver”, fortæller Simon Hulsrøj Larsen, der driver Murer- & Ingeniørfirmaet Bjarne Larsen ApS i Egtved sammen med kompagnonen Henrik Stensgaard Eriksen.

Moderne byggefirma med hård faglighed og bløde værdier

Knap et år efter at en ny generation tog over i det hæderkronede Murer- & Ingeniørfirma Bjarne Larsen ApS i Egtved, tegner der sig konturerne af en både større, skarpere og mere moderne byggevirksomhed.

Medarbejderstaben er på mindre end et år mere end fordoblet fra 5 til 14 ansatte. De to nye ejere har på alle niveauer travlt med at tilpasse, trimme og udvikle virksomheden. Og nye blødere værdier skal spille en større rolle, også i byggebranchen, mener ejerne. De oplever, at tingene går stærkt, når man får ansvar for en virksomhed.

”Udviklingen eksploderer mellem hænderne på os, men på den gode måde”, siger partner og bygningsingeniør Simon Hulsrøj Larsen.

Mens Simon Hulsrøj Larsen er ansvarlig for salg, tilbudsgivning, administration og udtænker nye strategier og forretningsområder, har bygningskonstruktør Henrik Stensgaard Eriksen oftest sin gang ude i marken, hvor kunderne nyder godt gavn af bygningskonstruktørens høje faglighed.

Firmaet blev overtaget fra murermester Bjarne Larsen, som startede det op i 1975, og som stadig har sin gang i virksomheden, der bærer hans navn.

Kernen i virksomheden er hård faglighed inden for en bred vifte af byggekompetencer. Traditionen tro er ingen opgave for stor eller for lille. Altafgørende er at kunne levere det gode produkt. Og det er stadig vigtigt, at det er mestrene selv, der sidder for bordenden. Men vejen til succes for en moderne byggevirksomhed er ny og anderledes på flere punkter, mener Simon Hulsrøj Larsen.

”Et moderne byggefirma skal kommunikere tydeligt og godt. Vi ringer for eksempel kunden op, hvis vi bliver forsinkede eller må udsætte løsningen af en opgave. Det bliver kunder tit overraskede over, for de er ikke vant til at få klar besked fra håndværkere. Når vi ringer og forklarer, hvorfor vi kommer senere, så er der som regel forståelse fra kundens side, bare vi kommunikerer det klart ud”, siger Simon Hulsrøj Larsen.

”På medarbejdersiden er det vigtigere nu end førhen, at hver enkelt ansat føler sig værdsat. Folk skal vide og føle, at det er rart at være i virksomheden. Før var der måske ikke så meget fokus på den slags bløde værdier, men disse værdier trænger i stigende grad igennem i ledelse og styring af virksomheder, også i byggebranchen”, understreger Simon Hulsrøj Larsen.

”Vi ser anderledes på medarbejderne i dag. Vi tager en snak med den enkelte. I vores verden er der kommet fokus på, at nogle menneskelige ting skal være i orden, for at en virksomhed fungerer godt”, mener Simon Hulsrøj Larsen, Murer- & Ingeniørfirmaet Bjarne Larsen.

 Pressemeddelelse og nyhed til hjemmeside skrevet af Speakloud for Murer- & Ingeniørfirmaet Bjarne Larsen ApS.