Visionen i Odense Kommune er at være klimaneutral i 2030. Nu venter det hårde arbejde, der kræver, at hele byen smøger ærmerne op og bidrager til at nå de høje ambitioner.

De største udfordringer i Odenses CO2-udledninger bliver transporten og energiforbruget i kommunen. Som bykommune fylder landbrug ikke meget i det samlede regnskab, men det gør derimod det høje forbrug og trængslen på vejene, når alle skal til og fra arbejde.

I 2019 fyldte transport 43,5 procent i det samlede CO2-regnskab, og i 2030 vil det fylde 66,5 procent. Det er især de mange private diesel- og benzinbiler i kommunen, der lægger procenter til regnskabet, og dem skal der gøres noget ved. Dertil kommer energiforbruget, som både virksomheder og private borgere skal bidrage til at bringe ned.

De odenseanske borgere og virksomheder skal dog ikke stå alene i kampen. Odense Kommune har lagt rammerne for, hvordan der skal sættes ind for skabe en grønnere by. Her vil kommunen som virksomhed gå forrest ved at sænke energiforbruget, tænke i mere bæredygtige indkøb og fokusere på madspild.

Klimahandleplaner på plads

Men første skridt på vejen bliver at gøre mobiliteten mere bæredygtig. Mulighederne for at tage cyklen, få ladet sin elbil op eller tage en delebil skal forbedres. Desuden åbner Odense Letbane i en overskuelig fremtid, og det giver en ekstra mulighed for at lade bilen stå.

De første skridt mod 2030 skal også tages ved skabe en mere klimavenlig energi. Både virksomheder og privatpersoner skal sænke forbruget, og vindmøller og solceller skal fylde mere i energiproduktionen, for bare at nævne et par af de planer, Odense Kommune har lagt.

Ikke mindst skal Odense være mere grønt i bogstavelig forstand. Der skal plantes mere skov, udtages vådområder, og generelt vil man skabe grønne oaser i det odenseanske byliv, som er den mulighed Odense som bykommune har.

De høje ambitioner er et væsentligt bidrag til Odenses verdensmålsindsats, og skal følges til dør af stærke partnerskaber i resten af Danmark. Odense har sammen med de øvrige fynske kommuner vedtaget fælles konkrete målsætninger, og sammen med DK2020-kommunerne i hele Danmark har Odense forpligtet sig til at nå Parisaftalens klimamålsætninger.

Odense Kommune er allerede trukket i arbejdstøjet, og forude venter arbejdet mod en bedre fremtid.

 Skrvet af Speakloud for Jysk Fynske Medier.