I Favrskov er der høje ambitioner for klimaet, og kommunen er med sine over 10 års erfaring i grøn omstilling allerede godt på vej.

Kommunen iværksatte sin klimaplan allerede i 2009, hvor man begyndte energioptimeringen af alle kommunens bygninger. Indtil videre er der investeret mere end 100 millioner kroner i alt fra LED-belysning til nye vinduer og bedre isolering. Det har vist sig at være en stor fordel for den lille kommune i DK2020-samarbejdet.

– Vores systematiske arbejde med klimaet gennem mange år betyder, at der ikke er så stort et kvantespring fra vores nuværende ambitionsniveau til den kommende DK2020-målsætning, fortæller Dennis Jensen, der er Natur- og Miljøchef i Favrskov Kommune.

Vi har forberedt os rigtig godt

Favrskov laver hvert andet år et nyt katalog med handlingsplaner for mere grøn omstilling. Lige nu er der især fokus på energi, transport og landbruget, der fylder cirka 30 procent hver i kommunens samlede CO2-regnskab.

For at kunne lave den slags planer har det været nødvendigt med et grundlæggende analysearbejde, så alle i kommunen er enige om et fælles udgangspunkt.

– Det starter med et fælles billede af, hvad vi snakker om. Har vi det, kan vi nemmere tale om handlemulighederne i stedet for at snakke om, hvor problemet ligger, forklarer Dennis Jensen.

Det har gjort planerne meget konkrete og givet mulighed for at inddrage borgerne, hvilket er nødvendig for at nå i mål med klimaambitionerne. Natur- og miljøchefen har en god ro i maven, fordi kommunen allerede forud for DK2020 er godt i gang med at indfri målene.

– Man plejer at sige, at eksamen er en festdag for den velforberedte, og jeg har lidt samme følelse her. Vi står foran en stor opgave, men vi har forberedt os rigtig godt på den store klimaambition, så vi skal nok komme i mål, siger han.

Borgerne tager del i arbejdet

Konkret er virksomheder og private borgere blevet tilbudt et energitjek, hvor uvildige rådgivere giver gode råd til energioptimering. Det har krævet kommunens hjælp til at stemme dørklokker og holde borgermøder.

Anderledes uhåndgribeligt har det været med transportsektoren. Derfor nedsatte man et såkaldt §17.4-udvalg bestående af blandt andet Favrskov Gymnasium, Ældresagen og Landsbyrådet, som sammen har givet en række anbefalinger til, hvad man kan gøre på området.

– Udvalget har givet gode inputs til transportområdet, og til hvad borgerne selv mener, de kan tage del i og ikke mindst se sig selv i, siger Dennis Jensen.

Skrevet af Speakloud for Jysk Fynske Medier.