Ny praktikordning belønner KL Automatik for at have ansat flere lærlinge, end virksomheden er forpligtiget til i forhold til kravene i Praktikplads-AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Hver dag tjekker syv morgenfriske lærlinge ind hos KL Automatik. Vejle-virksomhedens fokus på at uddanne nye elektrikere betyder, at KL Automatik står til at få udbetalt en bonus på godt 27.000 kr. fra Praktikplads-AUB.

”I KL Automatik har vi som de fleste danske erhvervsvirksomheder svært ved at rekruttere det antal faglærte medarbejdere, som vi har brug for. Der er behov for at skabe flere praktikpladser, og at flere unge og voksne vælger at gennemføre en erhvervsuddannelse som eksempelvis elektriker”, forklarer indehaver Lasse Larsen, der er glad for den aftale Regeringen og arbejdsmarkedets partnere har indgået om Praktikplads-AUB.

”Praktikplads-AUB skal være med til at sikre, at der bliver oprettet flere praktikpladser i Danmark. Aftalen belønner de arbejdsgivere, som uddanner elever fra erhvervsuddannelserne, mens de arbejdsgivere, der ikke har et tilstrækkeligt antal lærlinge, betaler et ekstra bidrag til Praktikplads-AUB”, siger Lasse Larsen og understreger, at den økonomiske gulerod langt fra er den eneste årsag til at KL Automatik tager mange lærlinge ind.

”Først og fremmest uddanner vi mange nye elektriker og eksperter inden for fx automationsprocesser, fordi vi har brug for faglærte medarbejdere og deres kvalificerede arbejdskraft. Når vi selv står for en del af uddannelsen, skræddersyer vi lærlingene til de specialiserede løsninger, vi leverer inden for industriel el-arbejde til virksomheder i eksempelvis fødevareindustrien”, forklarer Lasse Larsen.

KL Automatiks vigtigste ressource er dygtige medarbejdere

KL Automatik overlever ikke kun på ordretilgang og gode produkter. Dygtige, faglærte og velkvalificerede medarbejdere er alt afgørende for, at virksomheden også i fremtiden er en attraktiv samarbejdspartner for kunder i både Danmark og i udlandet.

En af virksomhedens talentfulde lærlinge er 28-årige Rasmus Daugaard Sørensen, der er i gang med at uddanne sig til elektriker. Han er ikke i tvivl om, at en erhvervsuddannelse som elektriker er det rigtige valg.

”Teknologierne og produkterne udvikler sig hele tiden og stiller krav til mig som elektriker. Det tiltaler mig, og jeg kan godt lide tanken om at arbejde i en branche, hvor jeg hele tiden kan lære nyt og blive dygtigere”, fortæller Rasmus Daugaard Sørensen, der er taknemmelig for, at KL Automatik lod ham få chancen som lærling.

”KL Automatik er en god læreplads. Fra første dag kunne jeg mærke, at både ledelsen og mine kolleger vil mig det bedste. For eksempel bruger vi hinanden rigtigt meget til sparring om de forskellige projekter, vi arbejder på. Det er meget lærerigt, og i det hele taget får jeg bare lov til prøve en masse forskellige og fede opgaver”, siger lærlingen, der til januar står med svendebrevet i hånden som det synlige bevis på, at han er uddannet elektriker.

”Jeg vil gerne blive i KL Automatik, når jeg er færdiguddannet. For det er spændende at arbejde på de forskellige projekter inden for eksempelvis automationsprocesser i fødevareindustrien. Jeg er med i projektet fra projektering til test og idriftsættelse. Det er fedt og indimellem krævende, når deadlines skal overholdes”, mener Rasmus Daugaard Sørensen, der selv ser frem til at få lærlinge under vingerne.

”Jeg er glad for at arbejde i en virksomhed, der tager ansvar og er med til at uddanne nye elektrikere. På sigt glæder jeg mig til at kunne give min erfaring og viden videre til nye lærlinge”, siger Rasmus Daugaard Sørensen, inden han igen kaster sig over arbejdet hos en af virksomhedens kunder inden for fødevareindustrien.

Baggrundsinfo

Kort fortalt om Praktikplads-AUB

Praktikordningen er sat i verden med et mål om at sikre 8.000 – 10.000 flere praktikpladser om året til erhvervsuddannede. For at kunne det, belønner den arbejdsgivere, der opretter nok praktikpladser, mens de arbejdsgivere, der ikke bidrager nok, skal betale en afgift til ordningen.

Praktikordningen er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har haft en eller flere fuldtidsmedarbejdere med en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse. 

Få bonus eller betal en afgift

Med den nye praktikordning kan virksomheder få praktikbonus, hvis de opfylder målet for, hvor mange elever som de skal uddanne og samtidigt uddanner flere elever, end de har gjort i gennemsnit de seneste tre år. 

Fakta om KL Automatik

KL Automatik er specialiserede i el-arbejde, projektering, montage, supervision, automation og styretavler inden for fødevare- og industrivirksomheder.

Virksomheden projekterer, producerer, leverer, monterer, installerer og vedligeholder industrielle el- og automationsanlæg samt styretavler i én samlet løsning af højeste standard.

Pressemeddelelse, nyhed til hjemmeside og tekst til sociale medier skrevet af Speakloud for KL Automatik.