Følelsen af at gøre en forskel, en varieret arbejdsdag med spændende opgaver, et stort ansvar, gode kolleger og et stærkt arbejdsmiljø med ordnede forhold er de væsentligste grunde til, at tilsynsfunktionær Heidi Hansen efter godt 14 år på samme plads stadig elsker sit arbejde.

Det fortæller 49-årige Heidi Hansen i serien af medarbejderhistorier, hvor du også kan læse om, hvorfor Suthan Seevaratnam og Tomas Balciunas synes, at TekniClean er en god arbejdsplads.

Hvad laver du som tilsynsfunktionær?

Min arbejdsdag som tilsynsfunktionær består af manuelt arbejde som sanitør, tilrettelæggelse af arbejdsdagen, aftjekning af rengøringen og daglig dialog med Arla.

Hver dag laver jeg en overordnet visuel gennemgang af rengøringen. Kvaliteten af rengøringen er altafgørende for fødevaresikkerheden. Derfor tager jeg stikprøver. Finder jeg uregelmæssigheder, graver jeg dybere, for at få det løst, så Arla kan producere uden bakteriologiske udfordringer.

I samarbejde med mine kolleger er jeg ansvarlig for, at rengøringen lever op til Arlas og fødevaremyndighedernes krav. Gennem en god dialog afstemmer vi konstant forventninger og mulighederne for at optimere rengøringen. Brænder lokummet, kan de altid få fat på mig, så jeg kan tage hånd om problemet og løse det.

Hvad kan du godt lide ved dit arbejde?

Jeg har været hos TekniClean siden 2015, men på Arla siden 2005 hos et andet rengøringsselskab. Som tilsynsførende er mine arbejdsopgaver meget vareriede. Jeg elsker, at ikke to dage er ens. TekniClean stoler på mig og giver mig masser af ansvar. Det giver en god tilfredsstillelse og glæde i arbejdet.

Hvorfor er TekniClean en god arbejdsplads?

TekniClean har en flad organisation, hvor alle kan byde ind og får lov til at tage ansvar. Har jeg brug for hjælp, kan jeg altid ringe til min leder. Livlinen giver mig en god tryghed i mit arbejde.

Jeg kan godt lide, at vi er gode til at hjælpe hinanden. Oplever jeg eller en af mine kolleger ting, der ikke er i orden, taler vi om det og gør noget ved det. Vi skjuler ikke noget for hinanden eller for kunden. Vi er ærlige og kalder en skovl for en skovl og en spade for en spade i stedet for at pakke tingene ind. Åbenheden og ærligheden betyder, at alle opgaver bliver løst, og at der ikke er nogen, som går rundt og taler dårligt om andre.

Kan du anbefale andre at søge arbejde i TekniClean?

Ja, helt sikker. TekniClean er god arbejdsplads med ordnede forhold. Vi har stor frihed i vores arbejde og er dygtige til at løfte i flok. Har en kollega en svær dag, hjælper vi hinanden med at gøre arbejdet færdigt. Vi er teamplayere, der godt kan lide at arbejde sammen, tage fælles ansvar og løfte rengøringsopgaven i fællesskab.

Navn: Heidi Hansen

Job: Tilsynsfunktionær (Formand)

Arbejdsplads: Arla i Taulov

Ansættelse: 2015

Arbejdstid: Natarbejde, fuldtid

Medarbejderfortælling skrevet af Speakloud for TekniClean.