Udskiftning af konventionelle hydrauliske maskiner til fuldelektriske sprøjtestøbemaskiner gør produktionen af plastkomponenter mere bæredygtig i Agtrup Plast.

– Ved at udskifte en hydraulisk sprøjtestøbemaskine med en fuldelektrisk sprøjtestøbemaskine er vi i stand til at opnå en samlet CO2-reduktion på 60.000 kg per år. Det sker ved at forbruge mindre strøm, kølevand og olie, forklarer direktør i Agtrup Plast Jørn Lange.

En enkelt fuldelektrisk sprøjtestøbemaskine har dermed samme klimaeffekt per år som 4.286 træer, der er spredt over 6 hektar, idet et 50 år gammelt træ optager 14 kg CO2 om året.

Senest har Agtrup Plast investeret i 2 nye fuldelektriske maskiner fra SUMITOMO Demag. Det betyder, at der nu står hele 8 fuldelektriske energioptimerede maskiner klar til at producere plastkomponenter mere bæredygtigt.

Agtrup Plast reducerer energiforbruget med 60 procent 1

Fordele ved fuldelektriske sprøjtestøbemaskiner

  • CO2-reduktion på 60.000 kg per år per maskine
  • Mindre forbrug af strøm, kølevand og olie
  • Kuglelejre med lav friktion
  • Fuldstændigt luftkølet drev- og styreenhed
  • 100 % udnyttelse af genvindingsenergi
  • Optimeret energiteknologi
  • 60 % besparelse på energi sammenlignet med konventionelle hydrauliske maskiner

 

Skrevet af Speakloud for Agtrup Plast.