I Speakloud har vi oprettet en Facebook-profil til Vejle Krisecenter for at skabe en kommunikationsplatform, hvor krisecentret kan fortælle om den forskel, de gør for voldsramte kvinder.

Vejle Krisecenter er et opholdstilbud til kvinder, med eller uden børn, der er udsat for vold eller trusler om vold i de nære relationer.

Med Facebook-siden vil Vejle Krisecenter skabe opmærksomhed om voldsramte kvinders behov for opholdssteder og tiltrække nye frivillige, der vil være med til at hjælpe kvinderne tilbage til livet.

Facebook-siden er udarbejdet af Speakloud for Vejle Krisecenter.