Telenor og Hjerteforeningen skaber tryghed om hjertestartere med ny IoT-løsning

I Danmark findes der mange hjertestartere, som ikke virker. Det kan have katastrofale konsekvenser for mennesker, der får hjertestop. Derfor har Hjerteforeningen i samarbejde med Telenor udviklet en digital overvågningsenhed til hjertestartere. Hjerteforeningen er begejstret for perspektiverne i løsningen, der kan skabe tryghed om driften af hjertestartere.

En hjertestarter, der ikke virker, kan være forskellen på liv og død for et menneske med hjertestop. Det er et stort og stigende problem. En ny undersøgelse fra Bornholm viser, at 16 procent af de tilgængelige hjertestartere var fejlbehæftede. Årsagen er typisk manglende vedligeholdelse som udskiftning af batterier og elektroder. En udfordring der blot stiger i takt med, at hjertestarterne i Danmark bliver ældre.

– Det er helt afgørende, at man kan stole på, at hjertestarteren virker, når man står over for et menneske med hjertestop. Det kan være et spørgsmål om liv eller død, så selvfølgelig skal udstyret være 100 procent i orden. Men vi ved, at der kan gå forglemmelse i den, når først man har anskaffet sig en hjertestarter, og at der kan være utydelighed omkring, hvem der har ansvaret for, at hjertestarteren bliver vedligeholdt, siger Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen.

En hjertestarter – der virker – redder liv

Udfordringen med defekte hjertestartere har et samarbejde mellem Telenor, udviklingshuset Seluxit og Hjerteforeningen fundet en løsning på. De tre parter har udviklet en digital overvågningsenhed, som overvåger hjertestarteren døgnet rundt og sender en alarm til en servicetekniker, hvis der er fejl på hjertestarteren. Det skaber en helt anden tryghed i driften af en hjertestarter.

– I Hjerteforeningen er vi begejstret for samarbejdet med Telenor og Seluxit om den nye elektroniske overvågningsenhed. Vi har sammen skabt en enhed, som har potentialet til at løse et alvorligt og konkret samfundsproblem med hjertestartere, som ikke virker, når der er brug for dem. Det er et stort fremskridt, at vi nu kan overvåge hjertestartere digitalt døgnet rundt med en elektronisk overvågningsenhed, siger Anne Kaltoft.

Hvert år får 5.400 danskere hjertestop uden for hospitalerne. 88 procent af de ramte dør, men overlevelsesgraden stiger 50-70 procent, hvis hjertelungeredning påbegyndes inden for de første 3 minutter, og en velfungerende hjertestarter kommer hurtigt i brug.

Perspektiverne i den digitale overvågningsenhed er store med 20.671 registrerede hjertestartere og et stort antal uregistrerede. Tal fra 2016 viser, at mere end 1/3 af alle hjertestartere i Danmark ikke er registrerede. Enheden overvåger hjertestarteren 24/7 og alarmerer om fejl og mangler. Det sikrer, at hjertestarteren altid virker, når et menneske rammes af hjertestop.

– Den digitale overvågningsenhed kan være med til at redde liv, fordi den sikrer, at hjertestarteren fungerer. På den lange bane er den en af forudsætningerne for, at vi kan knække udfordringen med det store antal hjertestartere, der ikke virker, siger Anne Kaltoft.

Telenor initiativtager og facilitator på intelligente løsninger

Hos Telenor glæder Erhvervschef Jan Rasmussen sig over, at teleselskabet har faciliteret udviklingen af den digitale overvågningsenhed og vist mulighederne i en fysisk enhed med indbygget intelligens.

– Det er vores ambition i Telenor, at vi gerne vil inspirere vores kunder og samarbejdspartnere ved at konkretisere, hvordan de kan løse udfordringer med IoT-teknologi (Internet of Things), og samtidig have en faciliterende rolle i udvikling af produktet eller løsningen. Den tilgang er samarbejdet med Hjerteforeningen et godt eksempel på. Vi ser mulighederne for at løse en udfordring, som de har, og vi har partneren i Seluxit, der kan udvikle løsningen, siger Jan Rasmussen.

Han er tilfreds med, at Telenor har været initiativtager til en løsning, der kan tackle problemet med hjertestartere, der ikke fungerer.

– Samarbejdet om den digitale overvågningsenhed er en rigtig god historie for Telenor, for den illustrerer simpelt mulighederne i IoT, og samtidig har vi udviklet en enhed, der kan løse et vigtigt samfundsproblem med defekte hjertestartere. Det er vi glade for at kunne bidrage til, og teknologien bag overvågningsenheden har et kæmpe potentiale i forhold til udviklingen af andre typer af enheder, siger Jan Rasmussen.

Fra god idé til livreddende løsning

Idéen til en digital overvågningsenhed til hjertestartere fik en ansat hos Telenor, da han i efteråret læste om udfordringerne med hjertestartere, der ikke virkede. Det blev til en henvendelse til Hjerteforeningen i oktober, og nu er overvågningsenheden klar til de sidste tests.

– Inden Telenor henvendte sig med forslaget om et samarbejde, havde vi selv gået med nogle tanker i forhold til overvågning af hjertestartere. Vi ville gerne finde en løsning, så henvendelsen fra Telenor kom på det helt rigtige tidspunkt, siger Tim Boye Jensen, der er ansvarlig for Hjerteforeningens deltagelse i projektet.

– Det har været et rigtigt givtigt samarbejde med Telenor og Seluxit. De har været engagerede, og vi har hele tiden kunnet mærke, at de brændte for projektet og virkelig ville det. Resultatet bliver en digital overvågningsenhed, der har potentialet til at løse det store problem med defekte hjertestartere i Danmark, konstaterer Tim Boye Jensen.

Hvordan virker den digitale overvågningsenhed?

Den digitale overvågningsenhed kommunikerer med en IT-platform via et kommunikationsmodul, der afsender og modtager data. Modulet installeres i hjertestarterskabet sammen med flere sensorer, der livemonitorer både hjertestarter og hjertestarterskabet. Hardwaren og softwaren i enheden er udviklet af Seluxit og kommunikationsdelen af Telenor.

Enheden har en optisk sensor, der visuelt overvåger om hjertestarterens signal er for eksempel grønt eller rødt. Er signalet grønt, er batterierne og det elektroniske kredsløb i orden. Er signalet rødt, er hjertestarteren fejlbehæftet. I dette tilfælde vil kommunikationsmodulet sende besked til IT-platformen, som vil alarmere en servicetekniker. En akustisk sensor måler om hjertestarteren afgiver en advarselslyd, som tegn på, at den er fejlbehæftet. Dette fører også til en alarm til serviceteknikeren.

Overvågningsenheden består desuden af temperaturmålere, en fugtmåler og en GPS-enhed. Elektroderne til hjertestarteren tåler ikke temperaturer under fem grader, og hjertestarteren tåler heller ikke alt for høj fugtighedsgrad.

– Løsningen er designet sådan, at enhver fejl alarmerer en overvågningscentral, som kontakter en servicetekniker eller ringer til ejeren afhængig af fejlens karakter. Det betyder, at hjertestarteren fungerer, når den skal i brug, fordi den overvåges døgnet rundt. Det giver en stor tryghed, fortæller Tim Boye Jensen.

Hjerteforeningen går selv forrest

Den digitale overvågningsenhed er i den sidste testfase og bliver lanceret den 3. maj i forbindelse med Hjerteforeningens Landsuddeling. Sidste år satte Hjerteforeningen cirka 400 hjertestartere op i forbindelse med landsuddelingen.

Ved seneste uddeling fik grupper, der gik mindst 15 indsamlingsruter for Hjerteforeningen en gratis hjertestarter, et hjertestarterskab og en autoriseret opsætning. I år kommer den nye overvågningsenhed med i pakken som en del af en serviceaftale, der gratis følger med den uddelte hjertestarter.

– I år gentager vi succesen med landsuddelingen, og som noget nyt giver vi et års abonnement af ServicePlus med i pakken. ServicePlus inkluderer den elektroniske overvågningsenhed, forsikring af hjertestarteren og en erstatningshjertestarter, hvis den går i stykker eller bliver udsat for hærværk. Det er den optimale serviceaftale, og overvågningsenheden giver driftssikkerhed i forhold til hjertestarteren og dermed tryghed for borgerne, siger Tim Boye Jensen.

Ejere af hjertestartere skal med på banen

I dag fungerer Hjerteforeningens serviceaftaler ved, at hjertestarterne får et fysisk tjek en gang om året, og så bliver hjertestarterne tjekket, hvis ejerne melder fejl og mangler ind til serviceteknikerne. Det årlige fysiske tjek vil fortsætte med den nye ServicePlus-aftale. Den elektroniske overvågningsenhed sikrer samtidig, at hjertestarteren og hjertestarterskabet er overvåget de 364 andre dage i året.

Hjerteforeningen og det nye overvågningsværktøj kan dog ikke alene løse problemet med hjertestartere, der ikke virker.

– Det kræver, at ejerne af hjertestarterne vil investere i serviceaftaler, hvor den digitale overvågningsenhed er inkluderet. Samtidig er det også en del af udfordringen, at mange ejere af hjertestartere ikke selv er klar over, at deres hjertestarter ikke virker. Men med udviklingen af den elektroniske overvågningsenhed har Hjerteforeningen i samarbejde med Telenor og Seluxit taget et vigtigt første skridt mod løsningen af problemet, siger Tim Boye Jensen.

Fakta om hjertestartere

Hvert år får 5.400 danskere hjertestop uden for hospitalerne. 88 procent af de ramte dør, men overlevelsesgraden stiger 50-70 procent, hvis hjertelungeredning påbegyndes inden for de første 3 minutter, og en velfungerende hjertestarter kommer hurtigt i brug. Derfor er hjertestartere, der ikke virker, et stort problem. En ny undersøgelse fra Bornholm viser, at 16 procent af de tilgængelige hjertestartere var fejlbehæftede.

I Danmark er der registreret 20.671 hjertestartere. Tal fra 2016 viser, at mere end 1/3 af alle hjertestartere i Danmark ikke er registrerede.

Kundecase skrevet af Speakloud for Telenor.