En verdensnyhed fra TeleSense gør det lettere for landmænd og frøavlere at måle og følge høsten i stålsiloerne ved hjælp af mobilen.

Som landmand kan det være vanskeligt at have overblik over høsten, når den ligger i en utilgængelig kornsilo. Men med et nyt sensorbaseret målesystem fra dansk-amerikanske TeleSense er der nu kommet en unik mulighed for at holde øje med luftfugtighed og varmeudvikling i stålsiloerne.

– Vi måler luften efter indblæsningen i bunden af siloen og igen i toppen, efter at den er passeret gennem kornet. Variationen i temperaturen og den relative luftfugtighed giver landmanden en god indikation på vandindholdet i afgrøden og dermed vigtige input til, hvornår tørreprocessen kan stilles i bero. Alle data ses ved at logge ind via vores hjemmeside eller app, siger Thomas Kylling, der er direktør for den europæiske afdeling af TeleSense i Aarhus.

Mindre fødevare- og energispild 

De mange målinger og data bearbejdes løbende af de ansatte i virksomhedens afdeling for datascience, hvor de bliver til algoritmer, der kan forudsige problemer i stålsiloer og andre lagre.

– Ud over temperatur og relativ fugtighed er der i den nye løsning indbygget en CO2-sensor, og målinger herfra vil vise, om der er uønsket biologisk aktivitet fra skadedyr eller forskellige former for skimmelsvampe. Vi kan ud fra disse data varsle tidligere, så udfordringer kan håndteres i opløbet, forklarer Thomas Kylling.

I den store skala med globale klimaudfordringer og madspild rammer TeleSenses nye målesystem plet i FN´s 17 Verdensmål, hvilket har tiltrukket flere investorer med en bæredygtig dagsorden.

– Med vores overvågningssystem reduceres svind på flere planer. Færre afgrøder går til spilde i lagrene, som på basis af online data kan tømmes i den rækkefølge, der er mest optimal i forhold til den enkelte ordre. Overtørring af lagrene er en anden udfordring som kan undgås, så landmanden kan reducere sit energiforbrug til gavn for klimaet, siger Thomas Kylling. 

Nemt at anvende

Det nye sensorstyrede målesystem er blevet afprøvet med lovende resultater i USA et års tid, og til efteråret sendes det på markedet i Danmark og resten af Europa. Verdensnyheden bliver fremstillet hos en elektronikvirksomhed i Vestjylland, hvor spyd med op til 5 sensorer til planlagre og kartofler i kuler allerede bliver produceret. 

– TeleSense har base i Californien og udspringer af techmiljøet i Silicon Valley, men vi har rødder i Danmark, idet TeleSense i 2019 opkøbte en mindre dansk agtech-virksomhed og efterfølgende har videreført det bedste fra begge verdener, fortæller Thomas Kylling.

Ambitionen har hele vejen været at kunne lave overvågning af alle typer af høstede afgrøder, uanset om de ligger i en silo, en staldbygning eller på en mark, samtidig med at det skal være nemt og tidsbesparende.

– Vi gør en dyd ud af at lave brugervenlige produkter og forklare kunderne, hvordan de fungerer. Det skal ikke bare være et nyt stykke teknologi-legetøj, som ender henne i et hjørne, fordi det er for bøvlet at anvende, understreger Thomas Kylling.

Skrevet af Speakloud for Jysk Fynske Medier.