Intelligent styring af virkningsgraden på varmevekslere, teknisk isolering af maskindele, smarte LED-belysningssystemer og at maskinerne kun kører, når det er hensigtsmæssigt, er blot nogle af de klimavenlige tiltag Lantmännen Cerealia har taget for at reducere energiforbruget og passe på miljøet.

”Vores konstante fokus på at forbedre og optimere produktionen har indtil nu resulteret i en årlig besparelse på ikke færre end 1,7 millioner kilowatt-timer. Omregnet til CO2 giver det en reduktion på 286 tons hvert eneste år”, forklarer Claus Juhl Nielsen, der er teknisk chef i Lantmännen Cerealia Danmark og en af de ansvarlige for virksomhedens klimaindsats og arbejde med FN’s 17 Verdensmål.

Lantmännen Cerealia Danmark er af mange bedst kendt under navnet Havnemøllerne. Vejle-virksomheden producerer brands som AXA, Amo og Kornkammeret, der klinger velkendt i de flestes ører. Produktionen af de sunde fødevarer kræver meget energi, og det giver, ifølge Claus Juhl Nielsen, virksomheden et særligt ansvar for at optimere og finde nye, smarte og intelligente løsninger, der kan reducere energiforbruget.

Medarbejderne tager ansvar for bæredygtig produktion

”I Lantmännen Cerealia Danmark er vi meget bevidste om det klimaaftryk, vi sætter, og vi gør vores ypperste for at reducere CO2-udledningen og producere bæredygtigt, så vores børn og børnebørn kan vokse op i en sund verden”, fortæller den tekniske chef, der glæder sig over det klimaansvar, medarbejderne i produktionen tager.

”Medarbejdere, operatører og teammanagers i produktionen er dygtige til at komme med forslag og løsninger til energioptimering af produktionen. De arbejder dedikeret og tager ejerskab. Deres entusiasme og viden om selv de mindste detaljer er hele tiden med til at skabe både små og store reduceringer af energiforbruget” forklarer Claus Juhl Nielsen, der er på vej med et nyt system, som kan give et øjeblikkeligt billede af virksomhedens energiforbrug i realtime.

”Vi overvåger allerede udviklingen af energiforbruget i virksomheden. Men i det nye system kan ledelsen og ikke mindst medarbejderne med det samme se, om et af vores nye tiltag giver en reduktion af energiforbruget. Det er smart og kan understrege den betydning vores medarbejderes indsats for energioptimeringer har”, understreger Claus Juhl Nielsen.

Sådan sparer Lantmännen Cerealia Danmark klimaet for 286 tons CO2 om året

 • Systematisk nedvask af varmevekslere og bedre styring af virkningsgraden på varmevekslere
  Giver genvinding og et mindre energiforbrug på opvarmning af fabrikken
 • Montering af frekvensomformer på pneumatiske transportsystemer
  Sikrer at man kan køre med langsommere hastighed på elmotorer og dermed spare energi
 • Teknisk isolering af maskindele – eksempelvis kedelrør
  Minimerer varmetabet og giver mindre energiforbrug
 • Installeret intelligente LED-belysningssystemer
  Sikrer et mindre energiforbrug
 • Optimeret stoptider i produktionen
  Maskiner kører på de rigtige tidspunkter – og ikke unødvendigt.
 • Styring og regulering af damptry
  En stabil kedeldrift gør det muligt at sænke kedeltrykket og derved bruge mindre energi
 • Optimeret styring, regulering og overvågning af pillepresser
  En øget fødningsmængde resulterer i et lavere energiforbrug

Nyhed til hjemmeside skrevet af Speakloud for Lantmännen Cerealia Danmark.