Hver dag tager Palle Jepsen og laborant Maja Trads imod 15-20 lastbiler med hver 35 tons korn i kornmodtagelsen på Møllen i Vejle. Sammen med deres kolleger sikrer de med grundige laboratorieprøver og 100 % sporbarhed Lantmännen Cerealias velkendte kvalitet og høje fødevaresikkerhed.

 – I kornmodtagelsen laver jeg hver uge en liste med det korn, vi skal bestille fra vores leverandører. Jeg tildeler hvert læs en unikt 7-cifret IO-nummer, og med det nummer kan vi følge det enkelte parti korn fra landmandens mark, over transporten til produktionen og helt ud i butikkerne. Vi har 100 % sporbarhed på hvert eneste læs fem år tilbage, fortæller Palle Jepsen, der næste år har arbejdet 30 år i Lantmännen.

Når kornet lander i Vejle med skib eller lastbil, tager laboratoriet i kornmodtagelsen en række prøver, og først når Maja Trads og hendes kolleger vender tommelfingeren opad, får skibet eller chaufføren lov til at læsse af.

– Vi undersøger eksempelvis rugen for mængden af urenheder og meldrøjer, ligesom vi tjekker vandprocenten i alle kornsorterne for at sikre, at kornet er lagerstabilt. Det er vigtigt at kornet har været tørret korrekt inden lagring, og at selve lagringen er foregået korrekt. Vi måler også faldtallet, der indikerer, om kornet er begyndt at spire, forklarer Maja Trads, der bruger godt et kvarter på at tage prøver af og kvalitetssikre et læs korn.

– Hvert eneste læs korn bliver testet grundigt, inden det transporteres op i vores siloer. Dog er der analyser, som tager længere tid at gennemføre. Eksempelvis når vi undersøger rugen for lagersvampen ochratoxin. Et læs rug ligger derfor oplagret isoleret i karantænesiloer, som er spærret, indtil vores kolleger i husets andet laboratorium frigiver det, forklarer Maja Trads, der sammen med Palle Jepsen glæder sig over at arbejde i en virksomhed, der har styr på kvaliteten.

– Overholder et læs korn ikke kvalitetskravene, får chaufføren ikke lov til at læsse af. For i Lantmännen Cerealia går vi aldrig på kompromis med sporbarheden, fødevaresikkerheden og kvaliteten af kornet, som er grundstenen i vores fødevareproduktion, understreger Maja Trads og Palle Jepsen.

Skrevet af Speakloud for Lantmännen Cerealia.