Fødevarestyrelsens ordinære kontrolbesøg godkender igen Agtrup Plast til produktion af produkter, der kommer i berøring med fødevarer.

Med et mål om at sikre forbrugerne sunde og sikre fødevarer kontroller Fødevarestyrelsen hvert år alle virksomheder, der producerer produkter, der bruges i fødevareindustrien.

”I Agtrup Plast glæder vi os over, at vi igen i år er godkendt uden anmærkninger. Det skyldes blandt andet, at registreringerne er dækkende for virksomhedens aktiviteter, og at sporbarheden af råvarer til fremstilling af komponenter til fødevarekontakt kan føres et led tilbage og til producent af granulat, ligesom vi har styr på GMP-procedurer og et certificereret kvalitetsstyringsprogram”, forklarer direktør i Agtrup Plast ApS Jørn Lange.

Nyhed til hjemmeside skrevet af Speakloud for Agtrup Plast.