Naturen ligger vores hjerter nært i BSB Industry. Vi bekymrer os om klimaet og arbejder efter flere af FN’s 17 verdensmål for at være med til at skabe en bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn.  

FNs 17 Verdensmål

Vi har særligt fokus på mål 12, der handler om ansvarligt forbrug og produktion og naturligvis mål 7, der fokuserer på bæredygtig energi og mål 13, der koncentrerer sig om klimaindsatsen.

Verdensmål 13
Verdensmål 12
Verdensmål 7

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Hvis vi for alvor vil gøre noget for at sikre en bæredygtig fremtid, så er det især vores forbrug og produktion, vi skal ændre på. I BSB Industry arbejder vi konstant på at minimere vores klimaaftryk i produktionen. Vi er en del af den tunge industri, hvor produktionsapparat har et højt energiforbrug. Desto vigtigere er det, at vi handler og tager et klimaansvar. 

Stål genbruges

Et af delmålene i mål 12 er, at vi inden 2030 skal nedbringe affaldsmængden betydeligt gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse. I BSB Industry sorterer vi naturligvis alt affald. Vi genbruger alt det, vi kan, og langt den største del af den stål vi får fra stålværkerne, er genbrugsstål fra nedslidte biler, cykler og gamle stålkonstruktioner. 

100 % grøn energi

Vores produktion har i flere år kørt 100 procent på grøn energi produceret af vindmøller. Vi har naturligvis installeret LED belysning, ligesom en luft til luft varmepumpe har erstattet gas. Opvarmningen af bygningerne med varmepumpen giver en årlig CO2 besparelse på ikke mindre end 81 tons. 

Effektiviseringer til gavn for klimaet er konstant i spil og ved at installere et behovsstyret ventilations- og udsugningssystem, sparer vi 307.000 kilowatt om året. 

Miljøledelsessystemet 14001

I BSB Industry har vi implementeret miljøledelsessystemet 14001. Med certificeringen skaber vi større gennemsigtighed og vished for, at vi arbejder seriøst med miljø og klima ved at købe grøn energi, affaldssortere, bruge genbrugsmaterialer, producere på nye, moderne maskiner og ved konstant at have fokus på klimavenlige tiltag, der er med til at skabe en bæredygtig fremtid. 

Mål 7 og 13: Bæredygtig energi og klimaindsats

Mål 7 handler om at give alle adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi, mens mål 13 både går på, at vi skal bremse klimaforandringerne og styrke vores modstandskraft mod de forandringer, der nu ikke længere kan undgås. Vi skal eksempelvis reducere vores udslip af CO2 ved at erstatte fossile brændstoffer som kul, gas og olie med bæredygtig grøn energi fra eksempelvis vindmøller. 

I BSB Industry producerede vi til vindmølleindustrien allerede inden, der var noget, der hed Verdensmål. Men med Verdensmålene er vi blevet endnu mere bevidste om vigtigheden af at få konverteret fra fossile brændstoffer og til blandt andet vindenergi, herunder et øget behov for netop vores totalløsninger inden for eksempelvis Anchor Cages løsninger. 

Vi tager ansvar og arbejder strategisk med konstant at optimere og udvikle vores produktion, så vi også i fremtiden producerer med omtanke for miljøet og så tæt på kunderne som muligt, for på den måde er vi med til at skabe en fremtid med bæredygtig energi.

Nyhed til hjemmeside skrevet af Speakloud for BSB Industry.