Hvad er det for materialer, vi bygger vores huse med? Hvad putter vi i vores mad? Hvordan kan genbrugstøj blive fedt? Det er nogle af de spørgsmål, EUC Syd stiller eleverne i undervisningen, hvor bæredygtighed er blevet et fast element i klasselokalet.

– Vi vil gerne være et sted, hvor man bliver uddannet til sin egen fremtid som menneske. Men det er også os, der skal levere arbejdskraft til fremtidens virksomheder, fortæller vicedirektør Hans Lehmann om de mange initiativer, som skolen har taget for at leve op til de krav, den har stillet sig selv.

Udover at det lokale erhvervsliv efterspørger mere viden om bæredygtighed fra de nyuddannede, er EUC Syd også Unesco-skole og forpligter sig til at tænke FN’s 17 Verdensmål ind i undervisningen og give de 18.000 elever og kursister perspektiv i forståelsen af verdensmålene, lyder det fra vicedirektøren.

Konkrete værktøjer til de praktiske uddannelser

På de praktiske uddannelser er værktøjerne konkrete, så eleverne kan bruge dem i uddannelsen og deres fremtidige job. Frisørerne fokuserer på, hvilke produkter man putter i håret, tømrerne kigger på, hvilket træ der bygges med, og skrædderne redesigner og diskuterer genbrugstøj.

– Vi gør meget for at skabe en konkret forståelse på den enkelte uddannelse og udvikle elevernes kompetencer, så de kan anvende deres faglighed i en bæredygtig fremtid, forklarer Hans Lehmann.

Han understeger, at perspektiverne i ikke kun er vigtige i elevernes fremtidige profession, men også i hvordan de kan tænke bæredygtigheden og de 17 verdensmål ind i deres egen hverdag. Derfor gør underviserne på EUC Syd en del ud af at tage det med ind i klasselokalet, når de i samfundsfag diskuterer ligestilling eller taler om rent drikkevand i biologi.

– Vores medarbejdere synes, det er sjovt, fordi det giver en god ramme for deres arbejde. Og eleverne synes også, det er rigtig godt. De kan bedre forholde sig til det, siger Hans Lehmann.

EUC Syds bidrag til erhvervslivets behov

I de samtaler, EUC Syd har med det lokale erhvervsliv, taler de mere og mere om FN’s verdensmål og den grønne omstilling. Derfor kigger man på både erhvervs- og efteruddannelserne i samarbejde med virksomhederne.

– Vi kigger på, hvordan vi kan bidrage til erhvervslivets behov. Hvilke kompetenceforløb skal vi for eksempel tilbyde i vores efteruddannelser, for at det giver mening for virksomhederne, spørger Hans Lehmann.

Blandt andet er der for nylig i samarbejde med Teknologisk Institut uddannet ca. 200 energivejledere, og skolen udbyder kurser, så bygningsforvaltere i kommunerne kan blive klogere på, hvordan de sparer på energien.

Skrevet af Speakloud for Jysk Fynske Medier.

EUC Syd sætter klimaet på skoleskemaet