Flere hustande skal på fjernvarme. Energiforsyningen skal være fossilfri i nær fremtid. Flere store vindmøller. Vi skal engagere de unge. Hedensted Kommune skal indføre affaldssortering. Vi skal have en fælles overordnet vision for klimaet i kommunen.

Der manglede ikke idéer, inspiration og forslag til fremtidens energiforsyning i Hedensted Kommune, da Gudenåen som dynamo i samarbejde med Søren Hermansen og Malene Lundén fra Energiakademiet og med støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Friluftsrådet holdt klimaworkshop i Gudenåcentret i Tørring. 

”Workshoppens formål var at debattere fremtidens energiforsyning i Hedensted Kommune, komme med konkrete forslag og sætte mål for, hvordan vi kan være med til at opfylde Regeringens ambitiøse klimamål og leve op til FN’s Verdensmål”, fortæller Helle Søndergaard, der er projektleder i Gudenåen som Dynamo.

Hun glæder sig over den fine opbakning til workshoppen og over den gode debat, der kastede mange idéer og forslag af sig. 

”Søren Hermansen og Malene Lundén fra Energiakademiet på Samsø faciliterede workshoppen på fornem vis. De fortalte om de succesfulde klimatiltag, de har taget sammen med borgere på Samsø, og det inspirerede os til at komme med bud på, hvordan vi kan arbejde med klimavenlige energiløsninger i Hedensted Kommune”, forklarer Helle Søndergaard

”Det kan være svært at komme fra holdninger og idéer til konkrete mål og handlinger. Men det er vores håb, at workshoppen har været med til at accelerere processen og hæve ambitionsniveauet i Hedensted Kommune”, understreger Helle Søndergaard. 

Forslag fra deltagene på workshoppen

 • Flere husstande i Uldum skal på fjernvarme
 • Nye energiløsninger på landet
 • Fossilfri forsyning i fremtiden
 • Politikerne skal tage ansvar og handle nu
 • Andelstankegang som katalysator for udvikling
 • Kollektive Plug & Play løsninger
 • Flere store vindmøller
 • 27 byer – kun 5 har fjernvarme/fællesvarme. Vi skal have flere med!
 • Varmeforsyning bør etableres i fællesskab
 • Få engageret de unge og de frivillige foreninger
 • Vi skal have en fælles overordnet vision og langsigtet klimaplan 

Klima- & Energirådet i Hedensted Kommune arbejder videre med idéerne fra workshoppen.

 

Snapshots fra workshoppen

Nyhed til hjemmeside og pressemeddelelse skrevet af Speakloud for Gudenåen som dynamo.