Ejerskab af baneanlægget, et løft af træningsmiljøet, temabaserede sponsorater og en stærkere dialog mellem bestyrelsen og medlemmerne er blandt den nyvalgte formand Knud Brøchners vigtigste visioner for Give Golfklub.

Lige fra den spæde begyndelse i halvfemserne og frem til i dag har lokale ildsjæle og dygtige medarbejdere skabt et solidt fundament for Give Goldklub, og 25 års jubilæet skal i højeste grad være en hyldest til de mange frivillige, der har lagt i tusindvis af ubetalelige timer i golfklubben, mener Knud Brøchner.

– De frivilliges store arbejdsindsats gennem årene har i kombination med vores dygtige medarbejdere skabt en af Gives absolut største foreninger med flere end 650 aktive golfspillere, der vælger Give Golfklub på grund af det stærke golffællesskab, de mange aktiviteter på banen og ikke mindst samværet i klubbens hyggelige café, forklarer Knud Brøchner, der som ny formand er gået ind i jubilæumsåret med nye visioner for golfsportens fremtid i Give.

# Vision 1 – Ejerskab af baneanlægget

– I bestyrelsen ønsker vi på sigt at overtage ejerskabet af baneanlægget. Ved at eje baneanlægget sikrer vi, at værdien af de mange frivillige arbejdstimer medlemmerne har ydet gennem 25 år bliver i klubben. Vi tror på, at det bliver lettere at få nye frivillige og flere sponsorer, hvis vi er herre i eget hus, og vi ved, at det bliver muligt at søge kommunale tilskud, hvis baneanlægget ikke er privatejet, forklarer Knud Brøchner om de vigtigste grunde til visionen om at overtage ejerskabet.

# Vision 2 – Et interessant træningsmiljø

– Vores tid er kostbar, og der findes utallige aktiviteter, vi kan gå til. For at fastholde vores mange medlemmer og ikke mindst tiltrække nye, er det vigtigt, at vi skaber et løft i træningsmiljø. Derfor arbejder vi i bestyrelsen for at udvikle træningsmiljøet med forskellige forslag. En ny indspilsgreen og et shortgameanlæg er interessant, herudover en færdiggørelse af klublokalet til bl.a. undervisning af skolebørn og juniorer og renovering af terrassen. På sigt en udvidelse af Par-3 banen til en 9-hullers bane, som jeg undrer mig over, at vi ikke allerede har, siger Knud Brøchner.

# Vision 3 – Temabaserede sponsorater

– Bestyrelsen har etableret et nyt sponsorudvalg. Vi ønsker et udvalg, der kan skabe et tættere samarbejde mellem den enkelte samarbejdspartner og Give Golfklub. Vi tror på, at vi som en af byens største foreninger er interessant for nye samarbejdspartnere, men vi skal være dygtigere til at sammensætte et værdifuldt produkt og gøre det attraktivt at samarbejde med os. En af visionerne kan være, at gøre nogle af sponsoraterne temabaserede og f.eks. søge samarbejdspartnere, der vil være med til at skabe et bedre træningsmiljø for vores nye og yngste spillere, forklarer Knud Brøchner.

# Vision 4 – Dialog skaber udvikling

– Det skal være lettere at komme i dialog med bestyrelsen. Udvalgsformændene kan altid kontaktes. Derudover får jeg fra 1. april faste tider i klubhuset, hvor medlemmerne kan komme med stort og småt. Med tiltaget er det vores mål at komme tættere på medlemmerne og lytte til deres ønsker for både dagligdagen og fremtiden i Give Golfklub, forklarer Knud Brøchner.

Give Golfklub er en stærk social breddeklub, hvor der er plads til alle uanset niveau og alder, og med nye visioner og planlagte aktiviteter håber formand Knud Brøchner på at udvikle foreningen, så den også i fremtiden kan fastholde og tiltrække nye medlemmer i alle aldre.

– I Give Golfklub har vi det samme stærke fællesskab, som også kendetegner Give som by, og hver eneste gang jeg kommer i klubben, mærker jeg, hvordan Give Golfklub spiller en vigtig rolle for mange lokales sociale liv. I al beskedenhed er det mit håb, at visionerne og bestyrelsens arbejde, kan være med til at udvikle en af byens bedste legepladser, så vi også i fremtiden har et unikt mødested for byen, understreger Knud Brøchner.

Særlige aktiviteter i jubilæumsåret

Gratis begyndergolf
Gratis begynderforløb starter 4. april 2018, hvor nye golfspillere får træning og smager på klubbens sociale liv.

Golf på skoleskemaet
5. årgang fra byens skoler har i en periode golf på skoleskemaet. Halvdelen meldte sig i 2017 ind i juniorafdelingen. Vi fortsætter samarbejdet i 2018.

Golf på Par-3 banen
I samarbejde med Ældresagen, Idræt i dagtimerne og Aktive ældre tilbyder Give Golfklub gratis træning for nybegyndere. Sidste år hyggede 15 seniorer sig med golfsporten og det sociale samvær. Nogle valgte også at udfordre ”den store bane”.

Klubber i klubben
Ladies section, Mandagsklubben, Mens section, Elite golf og andre turneringsaktiviteter spiller naturligvis videre med ufortrøden kraft.

Nye bunkers
Give Golfklubs dygtige greenkeepere går i gang med at renovere bunkers på banen. Arbejdet forventes færdigt, så banen står knivskarpt til jubilæumsugen i maj.

Aktiviteter i Jubilæumsugen

Mandag 21. maj – 2. Pinsedag
Stor Jubilæumsturnering med flotte præmier
Turneringsponsor: Give Golfshop

Tirsdag 22. maj
Aftenturnering
Turneringsponsor: Thyregod Wellness

Onsdag 23. maj
Aftenturnering
Turneringsponsor: Bravo Tours

Torsdag 24. maj
Aftenturnering
Turneringsponsor: Strong2gether

Fredag 25. maj
Aftenturnering
Turneringsponsor: Pandora Kitchen

Festmiddag for alle golfklubbens medlemmer med ægtefæller.

Lørdag 26. maj
Jubilæumsreception
Vinderen af jubilæumskonkurrencen og et rejsegavekort på 10.000 kr. findes.

Pressemeddelelsen er skrevet af Speakloud for Give Golfklub.