Skytter og jægere kan igen indtage skydefaciliteterne på Nordeuropas største skydebaneanlæg i Vingsted. For at sikre en forsvarlig genåbning, og for at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger er der tale om en ”langsom” åbning, hvor kun et begrænset antal af skydebanerne kan bookes. 

Genåbningen af Vingsted Skydebaner kommer efter, at sundhedsmyndighederne har lempet på anbefalingerne for udendørs sport uden kropskontakt. Det betyder, at udendørs skydning – herunder skydning fra skydehuse – igen er tilladt, når de generelle anbefalinger og de særlige retningslinjer for skydning overholdes.

Det fortæller Lotte Højmark Tang, der er direktør i Skydebaneforeningen Danmark, som driver Vingsted Skydebaner. Hun glæder sig på skytternes og jægernes vegne over, at det med et solidt benarbejde lykkedes at få skydning med i genåbningen af de udendørs idrætter i foreningsregi.

– I Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for udendørs idrætter stod det uklart, om de inkluderede skydning fra skydehuse. I Skydebaneforeningen Danmark har vi på vegne af alle skydebaner i Danmark arbejdet intenst på at sikre, at genåbningen også gælder skydning fra skydehuse.

– Efter en god dialog med sundhedsmyndighederne og et godt samarbejde med Dansk Skytte Union og DGI Skydning fandt vi frem til en god og forsvarlig model for genåbningen af skydebanerne. Vi er utroligt glade for, at det lykkedes, for vi ved, hvor vigtige timerne på skydebanen er for alle skytter og jægere, siger Lotte Højmark Tang.

Skyttebutikken åbnet med nødbemanding

Den langsomme og forsvarlige genåbning af Vingsted Skydebaner betyder, at der er sat en begrænsning på antallet af baner, der kan bookes på vingstedskydebaner.dk, og at skytter og jægere skal følge de på banerne angivne anbefalinger.

– Der er udformet en god vejledning for udendørsaktiviteter på skydebaner, som vi naturligvis følger på Vingsted Skydebaner. Det betyder eksempelvis, at vi holder god afstand, at der max. er 10 personer i et skydehus, at opholdsfaciliteter holdes lukket, og at skytterne selv medbringer liggeunderlag til skydningen, forklarer Lotte Højmark Tang, der i samme sekvens som åbningen af Vingsted Skydebaner også genåbnede Skyttebutikken i Vingsted.

– Skydning kræver skydekort og træningsammunition. Derfor er Skyttebutikken i Vingsted naturligvis også genåbnet. I første omgang med nødbemanding men med de sædvanlige åbningstider. Selvom alt ikke er som det plejer, så vi er meget glade for igen at kunne tilbyde skydning på riffelbaner, pistolbaner, haglbanen, biathlon og 3D buebanen, understreger Lotte Højmark Tang.

Nyhed til hjemmeside skrevet af Speakloud for Skydebaneforeningen Danmark.