Speakloud har siden marts 2015 samarbejdet med Skydebaneforeningen Danmark om deres kommunikationsarbejde.

Skydeforeningen Danmark er en almennyttig landsorganisation. Foreningen yder rådgivning og økonomisk støtte til medlemmernes skydebaner og lignende faciliteter. Gennem sine formål understøtter foreningen den skydeaktivitet, der forestås af DGI Skydning.

Direktør, Hans Henrik Lamp, er meget positiv over samarbejdet med Speakloud, som han kan se har en gavnlig effekt.

”Vi har brug for Speakloud. Vi havde et udtalt behov som skulle afdækkes, og Speakloud har den nærhed og fornemmelse, der er brug for i en forening som vores, hvor landsforening og kommerciel virksomhed skal blive til en enhed”, forklarer Hans Henrik Lamp.

”Jeg kan genkende mine egne ord i Speaklouds kommunikationsarbejde, og jeg har en sikkerhed for, at der er tænkt hele vejen rundt, når de udfører en opgave for os.
Kvaliteten af vores kommunikation er, siden samarbejdet med Speakloud begyndte, højnet betydeligt.”
Hans Henrik Lamp

Direktør, Skydebaneforeningen Danmark

Vi gør en forskel

I Skydebaneforeningen Danmark hører rådgivning, tilskuds- og lånemuligheder, Skyttebutik, events og Vingsted Skydebaner ind under samme tag. Netop det budskab er det Speaklouds opgave at kommunikere ud til medlemmerne.

”Det har vi blandt andet gjort ved at udarbejde en kommunikationsplan. Vi skriver nyhedsbreve, opdaterer hjemmesiden og har arbejdet med budskabet i en større rapport omkring miljøet på Danmarks indendørs skydebaner. Her anskueliggjorde vi de forskellige udfordringer og kommunikerede attraktive løsningsmuligheder til de danske skytteforeninger”, forklarer Bjarne Aakmann Tøgersen.

”Jeg kan genkende mine egne ord i Speaklouds kommunikationsarbejde, og jeg har en sikkerhed for, at der er tænkt hele vejen rundt, når de udfører en opgave for os. Kvaliteten af vores kommunikation er, siden samarbejdet med Speakloud begyndte, højnet betydeligt”, mener Hans Henrik Lamp.