Har din virksomhed regler og retningslinjer for brug af digital teknologi i arbejdstiden? Workfulness sikrer et sundt og effektivt digitalt arbejdsmiljø og giver medarbejderne optimale muligheder for at præstere i jobbet.

Computere, smartphones og tablets er vigtige digitale medspillere i forhold til effektivitet og fleksibilitet på arbejdspladsen, men vores digitale venner har også en skyggeside. Vi er hele tiden PÅ i arbejdslivet, og opringninger, sms’er og e-mails kan være uønskede og distraherende i forhold til at koncentrere sig om vigtige opgaver på arbejdspladsen.

Du og din virksomhed kan tackle de udfordringer, som hjernen oplever ved at arbejde i et miljø, der altid er digitalt koblet op. Konceptet hedder Workfulness og handler om at skabe et sundt og effektivt digitalt arbejdsmiljø, som modvirker teknikstress og ineffektivitet i arbejdslivet. Med andre ord en slags mindfulness for virksomheder.

Hvad er Workfulness?

Workfulness er udviklet i et samarbejde mellem den anerkendte hjerneforsker Katarina Gospic og Telenor, og det har siden begyndelsen af 2015 kørt med succes i Sverige. Nu er konceptet kommet til Danmark.

Målet med Workfulness er, at virksomheder og ansatte gennem guides og retningslinjer lader sig inspirere til sammen at skabe et velfungerende og præstationsfremmende digitalt arbejdsmiljø. Det giver medarbejderne de bedste forudsætninger for at fokusere og præstere i et miljø, hvor de altid er koblet op og altid kan nås med en opringning, sms eller en e-mail. Gevinsten for din virksomhed er altså mere effektive medarbejdere, der oplever computere, smartphones og tablets som medspillere og ikke som tidsslugende modspillere.

Workfulness – svensk succes kommet til Danmark

Workfulness er skabt i samarbejde mellem hjerneforskeren Katarina Gospic og Telenor i Sverige. Konceptet er netop kommet til Danmark, men har kørt med succes i Sverige siden 2015.

Workfulness er udviklet med baggrund i den nyeste forskning om hjernen. Konceptet vejleder ledere og medarbejdere i, hvordan man kan arbejde smartere og sundere med den sidste nye digitale teknologi.

Hvordan kommer din virksomhed i gang med Workfulness?

Tag i topledelsen selv initiativet og gå i spidsen for at implementere Workfulness i din virksomhed. Det er vigtigt, du går forrest i arbejdet med at ændre og nedbryde indgroede digitale vaner, så den nye digitale kultur forplanter sig i hele organisationen.

I arbejdet med Workfulness er forankringen i topledelsen afgørende, men som mellemleder eller medarbejder kan du også sætte Workfulness på dagsordenen, hvis du mangler ro og rum til at koncentrere dig om dit arbejde.

Med Workfulness kan I indføre digitale politikker med retningslinjer til ledere og ansatte tilpasset din virksomheds individuelle behov og virksomhedskultur. Det kunne eksempelvis være, at I indfører mobilfrie møder eller at mobiltelefoner og computere skal være på lydløs i arbejdstiden.

Tips til ansatte

 • Sluk for mobiltelefoner og anden teknik i forbindelse med møder
 • Sæt mobiltelefoner, computere og anden elektronik på lydløs i arbejdstiden
 • Blokér distraherende pop-up vinduer, notifikationer og push-beskeder
 • Gå ud af lokalet, når du skal ringe eller modtage et opkald
 • Indfør faste og individuelt tilpassede tidsrum for besvarelser af e-mails, sms’er og telefonopkald
 • Læg de digitale arbejdsredskaber helt væk i et bestemt tidsrum hver dag. Din hjerne skal have hvilepauser, hvis den skal toppræstere i arbejdssammenhæng

Tips til ledere

 • Spred budskabet om, hvorfor det er vigtigt med regler og politikker for brug af digital teknologi
 • Indfør mobilfrie møder
 • Indfør lydløs som standard og læg mobilen med bagsiden opad
 • Undgå mobilsamtaler i åbne kontorlandskaber
 • Definér forventningerne til de ansattes tilgængelighed
 • Opmuntrer medarbejderne til at bruge de digitale løsninger, som findes på arbejdspladsen, til at håndtere og sortere information

Hvilke gevinster giver Workfulness din virksomhed?

Et godt, sundt og effektivt digitalt arbejdsmiljø sætter rammerne for, hvordan virksomhedens medarbejdere kan fokusere, præstere og levere optimalt på arbejdspladsen. Samtidig effektiviserer Workfulness arbejdsopgaver og skærer ned på spildtid med klare retningslinjer omkring brugen af digitale arbejdsredskaber. På den måde skaber Workfulness mindre stressede og mere koncentrerede medarbejdere til glæde både for dem selv og for virksomheden.

Måske mange kan genkende sig selv i denne video?

Hvordan hjælper Telenor din virksomhed i gang med Workfulness?

Telenor tilbyder foredrag og workshops om Workfulness.

Har du spørgsmål om Workfulness?

Kontakt coedk@telenor.dk eller ring på tlf. 60 50 30 50

Blogindlægget er skrevet af Speakloud for Telenor Erhverv Danmark.