Fødevaresikkerheden er helt i top i Lantmännen Cerealia Danmark. Det konkluderer Bureau Veritas i den årlige BRC Audit, der blev gennemført i en kombination af online mødeaktiviteter og onsite gennemgang med afstand, håndsprit og beskyttelsesvisir. 

Lantmännen Cerealia Danmark har efter en tre dage lang og grundig audit fået fornyet sin BRC Grade AA certifikation trods corona-pandemien. Det glæder kvalitetschef Marianne Agger, der er ansvarlig for, at virksomheden fastholder og udvikler sit høje kvalitetsniveau gennem træning og uddannelse af medarbejderne, HACCP risikoanalyser, interne audits og grundig dokumentation.

– I Lantmännen Cerealia Danmark tager vi corona-pandemien alvorlig – også i forbindelse med den årlige BRC Audit. Den fysiske gennemgang af fabrikken blev gennemført med visir, god afstand til hinanden og med masser af håndsprit, mens de fleste møder blev holdt online for at undgå smittefare. Forløbet har været problemfrit, selvom det har taget lidt længere tid end normalt, fordi vi ikke har kunnet sidde side om side og bladre i dokumentationsmapperne, fortæller Marianne Agger.

Topkarakter til medarbejderne

Den første audit-dag blev brugt på fabrikken, mens de to andre dage blev brugt i Teknisk Afdeling og på dokumentation. Bortset fra fem mindre afvigelser høstede Lantmännen Cerealia Danmark stor ros.

– Afvigelser vurderes som enten ”Critical”, ”Major” eller ”Minor”. Vi havde hverken kritiske eller store afvigelser. Blot fem mindre som vi allerede er i fuld gang med at korrigere. En af afvigelserne skyldes eksempelvis corona-pandemien, hvor en procedure, medarbejderne plejer at udføre sammen, nu skal klares hver for sig, forklarer Marianne Agger, der har stor ros til medarbejderne.

– Jeg er imponeret af vores dygtige medarbejdere. De er gode til at følge vores procedurer og dokumentere deres arbejde efter forskrifterne. Det betyder, at fabrikken er pæn og ren, at vi har styr på procedurerne omkring fødevaresikkerhed og den rigtige dokumentation fra vores leverandør, ligesom vi overholder deadlines for kalibrering af vægte. Det sidste sikrer, at vores vægte altid vejer korrekt, siger kvalitetschefen.

– Alle medarbejdere fortjener i den grad et rent 12-tal. I en svær tid med corona har de bevist, at de arbejder selvstændigt og ansvarligt. Det er ikke mindst deres fortjeneste, at Lantmännen Cerealia Danmark igen har bevist, at vi er en tryg leverandør med den højeste fødevaresikkerhed, der imødekommer alle kundekrav i Danmark og i udlandet, understreger Marianne Agger. 

BRC Global Standard fakta

BRC Standarden er udbredt og anerkendt over hele verden som et vigtigt redskab til at kontrollere fødevaresikkerhed. Ud over krav til HACCP stiller Standarden detaljerede krav om eksempelvis indretning, hygiejneregler, uddannelse og træning.

Alle punkter i Standarden bliver auditeret ved hver audit og afvigelser vurderes som enten ”Critical”, ”Major” eller ”Minor”. På baggrund af antallet af afvigelser opnås Grade AA, Grade A, Grade B, Grade C, Grade D eller ingen certificering.

Nyhed til hjemmeside og opslag til sociale medier skrevet af Speakloud for Lantmännen Cerealia Danmark.