Torsdag præsenterede bestyrelsen regnskabet for 2014 og målsætningen for fremtiden for de mange fremmødte aktionærer på klubbens generalforsamling. Eftermiddagen blev afrundet af indlæg af Gert Eg og Steen Thychosen. De fortalte om arbejdet med den nye turneringsstruktur i dansk fodbold, der forventes indført i 2016/2017.

Som tidligere omtalt i dagspressen kom Vejle Boldklub ud af 2014 med et underskud på godt 11,5 millioner kr. med svigtende partnerindtægter som den primære årsag. De fremmødte aktionærer kunne konstatere, at der er styr på udgifterne, men at indtægter ikke kan stå mål med tidligere år.

VORES VB

Bestyrelsen gjorde det klart, at et samlet VB er den eneste gangbare vej fremad for klubben. Vi ønsker alle, at VORES VB er at finde i den bedste række og spiller inspirerende fodbold. Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke alle i og omkring klubben for det store stykke arbejde, der bliver lagt, og de mindede om, at der skal arbejdes hårdt for at opnå de resultater, vi alle ønsker.

Talentudvikling er vejen frem

VB vil fortsat satse benhårdt på talentudvikling. Med en af landets bedste talentafdelinger, står talenterne på spring til at forstærke førsteholdet. Det er dog en langsigtet investering, som koster klubben omkring 3 millioner kr. årligt. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er den rigtige vej for en økonomi i balance og en nødvendighed for at bevare og udvikle den gode klubånd.

Opbakning fra partnere

Partnerindtægter på omkring 20 millioner kr. i 2015 er nødvendig for at økonomien er i balance. 40 procent af budgettet er opnået på nuværende tidspunkt, hvilket giver anledning til forsigtig optimisme i bestyrelsen.

– Det ser lovende ud, men der skal være 20 millioner kr. i kassen, når året er omme, for at vi kan drive klubben, som vi ønsker det. Klubben er afhængig af partnere, og vi gør, hvad vi kan og opfordrer partnere til at gøre ligeså, siger bestyrelsesformand, Lars Skou.

På generalforsamlingen sagde klubben også farvel til salgschef Søren Larsen. – Konstellationen var ikke den optimale for hverken Søren Larsen eller klubben, og vi har derfor i enighed ophørt samarbejdet. Tak til Søren for den store indsats i en svær brygningstid, fortalte Lars Skou.

Sæsonen 2016/2017 er det store mål

Som afslutning på generalforsamlingen præsenterede Gert Eg og Steen Thychosen den forventede ændring i tuneringsstrukturen. Det bliver afgjort 20. juni, hvordan Superligaen og 1. Division bliver skruet sammen, men det forventes, at der bliver tale om en slutspilsform, som vi kender det fra håndbold. Ændringerne har i andre lande resulteret i stigning i både partner- og tv-indtægter. Det er derfor VB´s målsætning at spille med og rykke op i Superligaen i den første sæson med den nye struktur.

Uændret bestyrelse

Som forventet fortsætter en uændret bestyrelse. Efter endt generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Lars Skou som formand og Mogens Christian Svendsen og Tage Pedersen som næstformænd.

Bestyrelsens sammensætning

  • Formand Lars Skou
  • Næstformand Tage Pedersen
  • Næstformand Mogens Svendsen
  • Klaus Eskildsen
  • Gert Eg
  • Jens Henrik Eskildsen
  • Ove Eichler
  • Henrik Henriksen

 

Pressemeddelelsen er skrevet af Speakloud for Vejle Boldklub.