Er du ansvarlig for driften af automatiske brandalarmanlæg og sprinkleranlæg, er det et myndighedskrav, at du gennemgår et brugerkursus i Retningslinje 005.

Med et brugerkursus i Retningslinje 005 lærer du, hvordan du sikrer, at brandsikringsanlægget virker, når uheldet er ude. Et 100 procent velfungerende brandsikringsanlæg betyder, at skader på personer og værdier helt eller delvis undgås. Korrekt brug og et vedligeholdt anlæg sikrer, at fejlalarmer helt forsvinder eller holdes på et absolut minimum. Det betyder, at redningsberedskabet ikke belastes unødigt.

RMG-Inspektion holder regelmæssigt brugerkurser i Aarhus, Aars, Fredericia og København.

Kurset er for dig, der er driftsansvarlig for et eller flere ABA-anlæg og AVS-anlæg.

Kursusindhold i Brugerkurset i Retningslinje 005

Brugerkurset i Retningslinje 005 indeholder en teoretisk gennemgang af brandalarm- og sprinkleranlæggets funktioner. Som driftsansvarlig får du kendskab til korrekt betjening og vedligehold af anlæggene.

Du bliver klædt på til at varetage det daglige arbejde med brandsikringsanlæggene efter retningslinjerne fra det godkendte inspektionsselskab.

Er uheldet ude, lærer du gennem teoretiske og praktiske øvelser, hvordan du skal reagere i tilfælde af fejl på brandsikringsanlæg eller i tilfælde af alarm fra brandsikringsanlæg.

Praktisk info

Varighed:

3 timer – typisk fra kl. 9.00 – 12.00

Kursusgebyr pr. deltager:

1.195 kroner ekskl. moms
Prisen er inkl. forplejning

Målgruppe

Personer der i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere ABA-anlæg og AVS-anlæg.

Forudsætning

Ingen.

Uddannelsesbevis

Efter endt kursus med tilfredsstillende indsats udstedes et kursusbevis.

Et brugerkursus i Retningslinje 005 giver dig viden om:

  • populær brandteori
  • hvorfor brande opstår
  • hvordan du undgår brande
  • hvordan du begrænser brandskader
  • hvorfor vi har brandsikringsanlæg
  • hvordan brandsikringsanlæg fungerer
  • brugen af anlæggets orienteringsplaner
  • den driftsansvarliges ansvar og pligter

Bestil et brugerkursus til ansvarlige for driften af automatiske brandalarmanlæg og sprinkleranlæg

Gå ikke glip af et godt tilbud på et brugerkursus for driftsansvarlige. Få flere informationer og book et kursus allerede i dag.

Kontakt kursusansvarlig
Henriette Lausten Valbjørn
7022 4321
kursus@rmg-inspektion.dk

Se flere hjemmesidetekster på www.rmg-inspektion.dk

 

Tekst skrevet af Speakloud til RMG-Inspektions hjemmeside.